Posts

Showing posts from May, 2023

12/05/2023

 Bé tí: "con đi học trễ là responsibility của ba, ba decided to ngủ đến 7:40 không chịu dậy lúc 7:30" 😅