Friday 12 May 2023

12/05/2023

 Bé tí: "con đi học trễ là responsibility của ba, ba decided to ngủ đến 7:40 không chịu dậy lúc 7:30"

😅

No comments:

Post a Comment

Mức thuế ở Úc từ 07/2024

Chính phủ Úc đã thay đổi các mức thuế suất cho thu nhập cá nhân và các mức thu nhập (được gọi là ‘ngưỡng’) áp dụng những thuế suất này. Việc...