Saturday 3 September 2022

Gắn bucep vào lũa

 Vầy chắc là ok rồi, để xem khi nào nó trổ rễ tự dính được
No comments:

Post a Comment

Mức thuế ở Úc từ 07/2024

Chính phủ Úc đã thay đổi các mức thuế suất cho thu nhập cá nhân và các mức thu nhập (được gọi là ‘ngưỡng’) áp dụng những thuế suất này. Việc...